Trang Korean Screen – chuyên trang về điện ảnh Hàn Quốc công bố danh sách 100 phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại.

Danh sách được thực hiện thông qua việc bầu trọn của 158 nhà phê bình trên khắp thế giới. Cách thức là mỗi người sẽ được hỏi về 5 bộ phim Hàn Quốc mà họ thấy hay nhất. Dựa vào đó danh sách được thiết lập dựa trên số tần suất mà một bộ phim xuất hiện trong mỗi phần liệt kê của các nhà phê bình. 

Độ khả tín để tham khảo của danh sách khá tốt vì hầu hết các nhà phê bình của các tờ báo lớn về điện ảnh của Hollywood và thế giới đều tham gia. Bạn có thể tham khảo danh sách các nhà phê bình này trên trang Korean Screen.

Nhìn vào danh sách ta thấy đa phần là các phim thuộc thế kỉ 21, có lẽ vì độ tiếp cận điện ảnh Hàn của nhà phê bình khắp thế giới vẫn chủ yếu là các phim mới sau này. Còn những bộ phim cũ về xưa khó tiếp cận hơn, và cũng không nhiều phim tốt một phần do chiến lực phát triển điện ảnh của nhà nước Hàn Quốc cũng chỉ thực sự bắt đầu vào những năm 90s và được chú ý đến nhiều hơn từ sau năm 2000. Có nhiều cái tên giống như kiểu mang cả sự nghiệp của họ vào danh sách này như: Hong Sangsoo, Im Kwon-taek, Bong Joon-ho, Park Chan-wook… Những đạo diễn vô cùng quen thuộc với chúng ta.

Một điều thú vị là Burning trở thành phim được yêu thích nhất, xếp trên Parasite. Hai bộ phim ra đời ở 2 năm liên tiếp với đề tài khác nhau của hai trong những đạo diễn giỏi nhất Hàn Quốc đương đại. 

Dưới đây là danh sách phim 100 phim hay nhất, xếp theo thứ tự từ những phim ít được bình chọn nhất đến những phim được nhiều người yêu thích nhất:

100. Like You Know It All (Hong Sangsoo, 2009)

99. Night Journey (Soo-yong Kim, 1977)

98. Whale Hunting (Chang-ho Bae, 1984) 

97. The Seashore Village (Soo-yong Kim, 1965)

96. Suddenly in the Dark (Go Yeong-nam, 1981)

95. Hotel by the River (Hong Sangsoo, 2018)

94. Daytime Drinking (Young-Seok Noh, 2008)

93. My Mother and Her Guest (Shin Sang-ok, 1961)

92. Mist (Soo-yong Kim, 1967)

91. Chunhyang (Im Kwon-taek, 2000)

90. Village in the Mist (Im Kwon-taek, 1983)

89. A Dirty Carnival (Yoo Ha, 2006)

88. The Age of Success (Jang Sun-woo, 1988)

87. Io Island (Kim Ki-young, 1977)

86. Pursuit of Death (Im Kwon-taek, 1980)

85. Nobody’s Daughter Haewon (Hong Sangsoo, 2013)

84. Woman of Fire (Kim Ki-young, 1971)

83. A Moment to Remember (John H. Lee, 2004)

82. Bad Movie (Jang Sun-woo, 1997)

81. Il Mare (Lee Hyun-seung, 2000)

80. 301, 302 (Park Chul-soo, 1995)

79. Chilwaseon (Im Kwon-taek, 2002)

78. Hill of Freedom (Hong Sangsoo, 2014)

77. Sunny (Kang Hyeong-cheol, 2011)

76. Moonlit Winter (Dae Hyung Lim, 2019)

75. One Fine Spring Day (Hur Jin-ho, 2001)

74. Paju (Park Chan-ok, 2009)

73. Hometown in My Heart (Yong-Kyu Yoon, 1949)

72. A Taxi Driver (Jang Hoon, 2017)

71. The King of Pigs (Yeon Sang-ho, 2011)

70. The Woman Who Ran (Hong Sangsoo, 2019)

69. The Day a Pig Fell into the Well (Hong Sangsoo, 1996)

68. Attack the Gas Station (Kim Sang-jin, 1999)

67. The Coachman (Kang Dae-Jin, 1961)

66. The Surrogate Woman (Im Kwon-taek, 1987)

65. Microhabitat (Go-Woon Jeon, 2017)

64. The Insect Woman (Kim Ki-young, 1972)

63. I’m a Cyborg, But That’s Ok (Park Chan-wook, 2006)

62. The Isle (Kim Ki-Duk, 2000)

61. Treeless Mountain (So Yong Kim, 2008)

60. Virgin Stripped Bare by Her Bachelors (Hong Sangsoo, 2000)

59. Hahaha (Hong Sangsoo, 2010)

58. My Sassy Girl (Kwak Jae-yong, 2001)

57. The Day He Arrives (Hong Sangsoo, 2011)

56. The General’s Moustache (Lee Seong-Gu, 1968)

55. On the Beach at Night Alone (Hong Sangsoo, 2017)

54. A Petal (Jang Sun-woo, 1996)

53. Night and Day (Hong Sangsoo, 2008)

52. Han Gong-ju (Lee Su-jin, 2013)

51. Chilsu and Mansu (Park Kwang-su, 1988)

50. Christmas in August (Hur Jin-ho, 1998)

49. A Single Spark (Park Kwang-su, 1995)

48. Madame Freedom (Han Hyeong-Mo, 1956)

47. Why Has Bodhi-Dharma Left for the East? (Bae Yong-kyun, 1989)

46. Café Noir (Sung-il Jung, 2009)

45. Little Forest (Yim Soon-rye, 2018)

44. Okja (Bong Joon-ho, 2017)

43. The Villainess (Jeong Byeong-Gil, 2017)

42. New World (Park Hoon-jung, 2013)

41. Pieta (Kim Ki-Duk, 2012)

40. A Girl at My Door (July Jung, 2014)

39. The Man with Three Coffins (Lee Chang-ho, 1987)

38. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (Kang Je-gyu, 2004)

37. The Widow (Park Nam-ok, 1955)

36. Save the Green Planet! (Jang Joon-hwan, 2003)

35. Mandala (Im Kwon-taek, 1981)

34. Thirst (Park Chan-wook, 2009)

33. The March of Fools (Ha Gil-jong, 1975)

32. Castaway on the Moon (Lee Hae-jun, 2009)

31. A Day Off (Lee Man-hui, 1968)

30. The Good, the Bad, the Weird (Kim Jee-woon, 2008)

29. The Man from Nowhere (Lee Jeong-beom, 2010)

28. Secret Sunshine (Lee Chang-dong, 2007)

27. A Bittersweet Life (Kim Jee-woon, 2005)

26. Take Care of My Cat (Jeong Jae-eun, 2001)

25. Sympathy for Mr.Vengeance (Park Chan-wook, 2002)

24. 3-Iron (Kim Ki-Duk, 2004)

23. Lady Vengeance (Park Chan-wook, 2005)

22. I Saw The Devil (Kim Jee-woon, 2010)

21. House of Hummingbird (Bora Kim, 2018)

20. Seopyeonje (Im Kwon-taek, 1993)

19. Snowpiercer (Bong Joon-ho, 2013)

18. The Host (Bong Joon-ho, 2006)

17. Joint Security Area (Park Chan-wook, 2000)

16. A Tale of Two Sisters (Kim Jee-woon, 2003)

15. Right Now, Wrong Then (Hong Sangsoo, 2015)

14. Oasis (Lee Chang-dong, 2002)

13. Train to Busan (Yeon Sang-ho, 2016)

12. The Wailing (Na Hong-jin, 2016)

11. Mother (Bong Joon-ho, 2009)

10. Aimless Bullet (Yu Hyun-mok, 1961)

9. Peppermint Candy (Lee Chang-dong, 1999) – Review

8. Poetry (Lee Chang-dong, 2010)

7. The Housemaid (Kim Ki-young, 1960)

6. Spring, Summer, Autumn, Winter…and Spring (Kim Ki-Duk, 2003)

5. The Handmaiden (Park Chan-wook, 2016)

4. Oldboy (Park Chan-wook, 2003)

3. Memories of Murder (Bong Joon-ho, 2003)

2. Parasite (Bong Joon-ho, 2019)

1. Burning (Lee Chang-dong, 2018)

Comment