Đây là podcast mà tôi được mời với tư cách một người phê bình phim.

Đôi khi tôi tự hỏi tôi tự nhận mình là phê bình phim nó có quá lớn so với khả năng của mình không? Nhưng rồi tôi nghĩ rằng phạm vi định nghĩa về phê bình khá lớn. Và tôi hoàn toàn có thể “tự nhận” mình như vậy sau rất nhiều năm theo đổi công việc này và giới thiệu phim đến nhiều người. Phê bình không đơn thuần chỉ là nói về những thứ thuần về kĩ thuật để nói với những nhà làm phim rằng bộ phim của bạn “tốt” và “chưa tốt” ở đâu, phê bình còn là giúp cho mọi người nhìn thấy được “cảm xúc” của một bộ phim mà người ta chưa xem hoặc đã xem nhưng người ta chưa kịp nhìn thấy.

Tôi nghĩ ở mức độ nào đó, tôi có thể nhận mình như vậy, và tiếp tục viết, giới thiệu phim, chia sẻ những gì mình nhận được từ một tác phẩm điện ảnh đến với mọi người.

“Điện ảnh rộng và đủ chỗ cho những người đam mê”

Tôi thích xem phim và phim ảnh cho tôi chỗ đứng như hiện tại, nên tôi nghĩ điện ảnh rộng lớn, và nếu bạn yêu, bạn sẽ là 1 phần của điện ảnh theo cách nào đó.

Comment